Jana Růžičková

*22 December, 1989, Valašské Meziříčí, Czech Republic

I am a postdoctoral fellow in the Ecology Research Group hosted by the Hungarian Academy of Sciences (MTA), the Eötvös Loránd University (ELTE) and the Hungarian Natural History Museum (MTM), Budapest, Hungary. I am interested in biology and ecology of ground beetles (Coleoptera: Carabidae). My research concerns radio telemetry, habitat use and movement patterns of selected species as well as community ecology of carabids in managed temperate forests, agricultural landscapes and post-mining areas in Central Europe.

Email: jr.tracey[at]seznam.cz

Research Gate - Google Scholar - ORCID

Education

2014 – 2018: Ph.D. Zoology, Department of Zoology and Laboratory of Ornithology, Palacký University Olomouc, Czech Republic.
Thesis: Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii, PDF.
Supervisor: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

2012 – 2014: Pedagogical minimum of Biology for Secondary schools, Palacký University Olomouc, Czech Republic.

2012 – 2014: MSc Zoology, Palacký University Olomouc, Czech Republic.

2009 – 2012: BSc Systematic Biology and Ecology, Palacký University Olomouc, Czech Republic.


Experience

MTA-ELTE-MTM Ecology Research Group, Budapest, Hungary.
Sep. 2019 – present: Research fellow.
Sep. 2018 – May 2019: Postdoctoral fellow (Erasmus+ traineeship for graduates).
Sep. 2017 – Nov. 2017: Research stay as a mandatory part of the Ph.D. program (Erasmus+ traineeship).
Mentor: Zoltán Elek, Ph.D.

Pevnost poznání, Interactive science center of Palacký University Olomouc, Czech Republic.
Jul. 2019 – Aug. 2019: Illustrator.
Mar. 2015 – Aug. 2018: Lecturer of educational programs for schools, illustrator.

Publications

Scientific

 • Růžičková J., Bérces S., Ackov Sz. & Elek Z.: Individual movement of large carabids as a link for activity density patterns in various forestry treatments. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae (accepted).

 • Růžičková J., Kádár F., Szalkovszki O., Kovács-Hostyánszki A., Báldi A. & Elek Z. (2020): Scale-dependent environmental filtering of ground-dwelling predators in winter wheat and adjacent set-aside areas in Hungary. Journal of Insect Conservation 24: 751-763.

 • Moskát C., Hauber M.E., Růžičková J., Marton A., Bán M. & Elek Z. (2020): Female-female aggression and male responses to the two colour morphs of female common cuckoos. The Science of Nature 107: 28.

 • Elek Z., Růžičková J., Ádám R., Bereczki K., Boros G., Kádár F., Kovács-Hostyánszki A., Somay L., Szalkovszki O. & Báldi A. (2020): Mixed effects of ecological intensification on natural pest control providers: a short-term study for biotic homogenization in winter wheat fields. PeerJ 8:e8746.

 • Hykel M., Růžičková J. & Dolný A. (2020): Perch selection in Sympetrum species (Odonata: Libellulidae): importance of vegetation structure and composition. Ecological Entomology 45: 90-96.

 • Růžičková J. & Hykel M. (2019): Habitat mosaic of gravel pit as a potential refuge for carabids: a case study from Central Europe. Community Ecology 20: 215-222.

 • Bérces S. & Růžičková J. (2019): Habitat use of an endangered beetle Carabus hungaricus assessed via radio telemetry. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 65: 335-348.

 • Růžičková J. & Veselý M. (2018): Movement activity and habitat use of Carabus ullrichii (Coleoptera: Carabidae): The forest edge as a mating site? Entomological Science 21: 76-83.

 • Růžičková J. & Veselý M. (2016): Using radio telemetry to track ground beetles: Movement of Carabus ullrichii. Biologia 71: 924-930.


  Popular science

 • Popelka O., Hykel M., Růžičková J., Taraška V. & Trávníček B. (2017): Mohou být aktivní těžební prostory hodnotné z hlediska ochrany přírody? Příklad štěrkopískovny Hulín / Can active mining sites/areas be valuable from the nature conservation viewpoint? An example of the Hulín gravel pit. Ochrana přírody 3: 40-43. (in Czech)

 • Růžičková J. & Veselý M. (2016): Využití radiotelemetrie v entomologii / Usage of Radiotelemetry in Entomology. Živa 6: 314-315. (in Czech)


  Conference abstracts

 • Růžičková J., Ódor P. & Elek Z. (2020): Carabus “corelaceus“: Looking for a link between individual movement and activity density in different forestry treatments. Zoologické dny 2020: 171-172. Olomouc, CZ. (talk)

 • Elek Z., Růžičková J. & Ódor P. (2019): Individual decisions drive the changes in movement patterns of ground beetles between forestry management types in Hungary. 2nd International Conference on Community Ecology: 79. Bologna, IT. (talk)

 • Růžičková J., Csóka A. & Bérces S. (2019): Movement activity of a dry grassland specialist Carabus hungaricus: a radio-tracking study. Zoologické dny 2019: 159-160. Brno, CZ. (talk)

 • Hykel M., Růžičková J. & Dolný A. (2018): Život v ústraní: diskriminace samic vážek při výběru mikrohabitatu / Life in seclusion: the discrimination of dragonfly females in microhabitat selection. Zoologické dny 2018: 93-94. Praha, CZ. (poster)

 • Růžičková J. & Hykel M. (2017): Štěrkopískovna Hulín: refugium vzácných druhů střevlíků v zemědělské krajině Hané / Hulín gravel pit: the refuge of rare species of ground beetles in the agricultural landscape of Haná region. Zoologické dny 2017: 176-177. Brno, CZ. (poster)

 • Růžičková J. & Veselý M. (2017): Využití radiotelemetrie u hmyzu: co ovlivňuje pohybovou aktivitu střevlíka Ullrichova? / Usage of radiotelemetry in insects: which factors affect movement activity of Carabus ullrichii? Zoologické dny 2017: 177-178. Brno, CZ. (talk)

 • Růžičková J. & Veselý M. (2016): Střevlíci a radiotelemetrie: pohybová aktivita Carabus ullrichii / Ground beetles and radio telemetry: the movement activity of Carabus ullrichii. Zoologické dny 2016: 188. České Budějovice, CZ. (poster)

 • Růžičková J., Tuf I.H., Kopecký T., Křivan V., Pavel F., Šipoš J., Zámečník V. & Veselý M. (2015): Význam agroenvironmentálních opatření pro střevlíkovité brouky / The importance of agro-environmental schemes for ground beetles. Zoologické dny 2015: 213-214. Brno, CZ. (poster)

 • Veselý M., Kopecký T., Křivan V., Lukeš P., Pavel F., Růžičková J., Tuf I.H. & Zámečník V. (2012): Chráněné druhy střevlíků obývají úhory kolem polí / Protected ground beetles of fallow lands. Zoologické dny 2012: 209. Olomouc, CZ. (poster)


  Comic books :)

 • Růžičková J. (2015): Biotopia: Svitek a čaj. Nová Forma. Týn nad Vltavou. 48pp. ISBN 978-80-7453-587-1 (in Czech)

 • Participation in projects

  Quarry Life Award 2018 - Hrabůvka quarry: a potential refuge of rare species (principal investigator, entomological survey), PDF.

  Quarry Life Award 2016 - Gravel pit Hulín: towards the harmony among diverse interests (entomological survey).

  Other interests

  Freelance artist: scientific illustrations, comics, fantasy (portfolio, webcomic).

  Hiking, dragonflies, birdwatching, astronomy, paleontology.

  Member of the Czech society for ornithology.