Jana Růžičková

Mgr. Jana Růžičková

*22. 12. 1989, Valašské Meziříčí

I am a postgraduate student of Zoology at Faculty of Science, Palacky University of Olomouc, interested in biology and ecology of ground beetles (Carabidae). My research concerns habitat preferences and movement patterns of carabids.

Email: jr.tracey[at]seznam.cz

Education

2014 – present: Palacky University in Olomouc, doctoral study, Zoology
Dissertation thesis: Individual habitat preferences and movement of selected carabid species, supervisor: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

2012 – 2014: Palacky University in Olomouc, Pedagogical minimum of Biology for Secondary schools

2012 – 2014: Palacky University in Olomouc, master study, Zoology
Master thesis: The influence of AES on ground beetles (Carabidae), supervisor: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

2009 – 2012: Palacky University in Olomouc, bachelor study, Systematic Biology and Ecology
Bachelor thesis: The influence of certain agri-environmental schemes on carabid beetles in fields, supervisor: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

2003 – 2009: Grammar school in Valašské Meziříčí

Publications

Scientific

Růžičková J. & Veselý M. (2016): Using radio telemetry to track ground beetles: Movement of Carabus ullrichii. Biologia 71(8): 924-930. DOI: 10.1515/biolog-2016-0108


Popular

Růžičková J. & Veselý M. (2016): Využití radiotelemetrie v entomologii. Živa 6: 314-315. (in Czech)


Abstracts (all in Czech)

Růžičková J. & Hykel M. (2017): Štěrkopískovna Hulín: refugium vzácných druhů střevlíků v zemědělské krajině Hané. In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.). Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 176-177. (poster)

Růžičková J. & Veselý M. (2017): Využití radiotelemetrie u hmyzu: Co ovlivňuje pohybovou aktivitu střevlíka Ullrichova? In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.). Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 177-178. (talk)

Růžičková J. & Veselý M. (2016): Střevlíci a radiotelemetrie: pohybová aktivita Carabus ullrichii. In: Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (Eds.). Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 188. (poster - 2nd place in student poster competition)

Růžičková J., Tuf I.H., Kopecký T., Křivan V., Pavel F., Šipoš J., Zámečník V. & Veselý M. (2015): Význam agroenvironmentálních opatření pro střevlíkovité brouky. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.). Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 213-214. (poster)

Veselý M., Kopecký T., Křivan V., Lukeš P., Pavel F., Růžičková J., Tuf I.H. & Zámečník V. (2012): Chráněné druhy střevlíků obývají úhory kolem polí. In: Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (Eds.). Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 209. (poster)


Comics :)

Růžičková J. (2015): Biotopia: Svitek a čaj. Nová Forma. Týn nad Vltavou. 48pp. ISBN 978-80-7453-587-1 (in Czech)

Participation in projects

Quarry Life Award 2016 - Gravel pit Hulín: towards the harmony among diverse interests (entomological survey)
- 2nd place in CZ contest

Teaching

ZOO/OZP Obecná zoologie
ZOO/MKTSB Mikroskopická technika
ZOO/SSP + ZOO/SFSSB Fylogeneze a systém strunatců - cvičení Ryby II, Obojživelníci a Plazi
ZOO/UPZZ + ZOO/URPRK Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí

ZOO/ZTX2 Biologická technika 2
ZOO/TCP Zoologická cvičení v terénu
ZOO/EXSB1 + ZOO/EXSB2 Terénní cvičení ze zoologie

Lecturer of educational programs for schools at Pevnost poznání science center

Other interests

Drawing and painting (portfolio, webcomic), astronomy, paleontology, birdwatching
Member of the Czech society for ornithology.

Published scientific illutrations (all in Czech)

Uvíra V. & Janíčková B. (2015): Jepice (Ephemeroptera) - Biologie vodních živočichů. Univerzita Palackého v Olomouci. 36pp.

Živa (6/2016, 2/2014, 1/2013), Lidové Noviny and also in several educational materials for Pevnost poznání science center