Jana Růžičková

Mgr. Jana Růžičková

*22 December, 1989, Valašské Meziříčí

I am a postgraduate student of Zoology at Faculty of Science, Palacky University Olomouc, interested in biology and ecology of ground beetles (Carabidae). My research concerns habitat preferences and movement patterns of carabids.

Email: jr.tracey[at]seznam.cz

Research Gate

Education

2014 – present: Ph.D. Zoology, Palacky University Olomouc.
Dissertation thesis: Individual habitat preferences and movement of selected carabid species, supervisor: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

2012 – 2014: Pedagogical minimum of Biology for Secondary schools, Palacky University Olomouc.

2012 – 2014: Mgr. Zoology, Palacky University Olomouc.

2009 – 2012: Bc. Systematic Biology and Ecology, Palacky University Olomouc.

Internships

2017: MTA-ELTE-MTM Ecology Research Group, Budapest, Hungary.
Mentor: Zoltán Elek, Ph.D., Erasmus+ student traineeship, duration: 3 months.

Publications

Scientific

Růžičková J. & Veselý M. (2017): Movement activity and habitat use of Carabus ullrichii (Coleoptera: Carabidae): The forest edge as a mating site? Entomological Science (in press). DOI: 10.1111/ens.12286

Růžičková J. & Veselý M. (2016): Using radio telemetry to track ground beetles: Movement of Carabus ullrichii. Biologia 71(8): 924-930. DOI: 10.1515/biolog-2016-0108


Popular

Popelka O., Hykel M., Růžičková J., Taraška V. & Trávníček B. (2017): Mohou být aktivní těžební prostory hodnotné z hlediska ochrany přírody? Příklad štěrkopískovny Hulín / Can active mining sites/areas be valuable from the nature conservation viewpoint? An example of the Hulín gravel pit. Ochrana přírody 3: 40-43. (in Czech)

Růžičková J. & Veselý M. (2016): Využití radiotelemetrie v entomologii / Usage of Radiotelemetry in Entomology. Živa 6: 314-315. (in Czech)


Conference abstracts (all in Czech)

Růžičková J. & Hykel M. (2017): Štěrkopískovna Hulín: refugium vzácných druhů střevlíků v zemědělské krajině Hané. In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.). Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 176-177. (poster)

Růžičková J. & Veselý M. (2017): Využití radiotelemetrie u hmyzu: Co ovlivňuje pohybovou aktivitu střevlíka Ullrichova? In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.). Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 177-178. (talk)

Růžičková J. & Veselý M. (2016): Střevlíci a radiotelemetrie: pohybová aktivita Carabus ullrichii. In: Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (Eds.). Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 188. (poster - 2nd place in student poster competition)

Růžičková J., Tuf I.H., Kopecký T., Křivan V., Pavel F., Šipoš J., Zámečník V. & Veselý M. (2015): Význam agroenvironmentálních opatření pro střevlíkovité brouky. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.). Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 213-214. (poster)

Veselý M., Kopecký T., Křivan V., Lukeš P., Pavel F., Růžičková J., Tuf I.H. & Zámečník V. (2012): Chráněné druhy střevlíků obývají úhory kolem polí. In: Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (Eds.). Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 209. (poster)


Comics :)

Růžičková J. (2015): Biotopia: Svitek a čaj. Nová Forma. Týn nad Vltavou. 48pp. ISBN 978-80-7453-587-1 (in Czech)

Participation in projects

Quarry Life Award 2016 - Gravel pit Hulín: towards the harmony among diverse interests (entomological survey)
- 2nd place in CZ contest

Other interests

Drawing and painting (portfolio, webcomic), dragonflies, birdwatching, astronomy, paleontology.
Member of the Czech society for ornithology.

Lecturer of educational programs for schools at Pevnost poznání science center

Published scientific illutrations (all in Czech)

Uvíra V. & Janíčková B. (2015): Jepice (Ephemeroptera) - Biologie vodních živočichů. Univerzita Palackého v Olomouci. 36pp.

Živa (6/2016, 2/2014, 1/2013), Lidové Noviny and also in several educational materials for Pevnost poznání science center