Jana Růžičková

*22 December, 1989, Valašské Meziříčí, Czech Republic

I am a postdoctoral fellow in Ecology Research Group hosted by the Hungarian Academy of Sciences, Eötvös Loránd University and the Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary. I am interested in biology and ecology of ground beetles (Carabidae). My research concerns radio telemetry, habitat use and movement patterns of selected species as well as community ecology of carabids in agricultural landscapes and post-mining areas.

Email: jr.tracey[at]seznam.cz

Research Gate - Google Scholar

Education

2014 – 2018: Ph.D. Zoology, Department of Zoology and Laboratory of Ornithology, Palacký University Olomouc, Czech Republic.
Thesis: Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii, PDF.
Supervisor: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

2012 – 2014: Pedagogical minimum of Biology for Secondary schools, Palacký University Olomouc, Czech Republic.

2012 – 2014: M.Sc. Zoology, Palacký University Olomouc, Czech Republic.

2009 – 2012: Bc. Systematic Biology and Ecology, Palacký University Olomouc, Czech Republic.


Foreign experiences

2018 - present: MTA-ELTE-MTM Ecology Research Group, Budapest, Hungary.
Mentor: Zoltán Elek, Ph.D., Erasmus+ traineeship for graduates, duration: 9 months.

2017: MTA-ELTE-MTM Ecology Research Group, Budapest, Hungary.
Mentor: Zoltán Elek, Ph.D., Erasmus+ traineeship, duration: 3 months.

Publications

Scientific

Růžičková J. & Veselý M. (2018): Movement activity and habitat use of Carabus ullrichii (Coleoptera: Carabidae): The forest edge as a mating site? Entomological Science 21(1): 76-83. DOI: 10.1111/ens.12286 (Dean's Award 2018 - 3rd place in Ph.D. biology and ecology section)

Růžičková J. & Veselý M. (2016): Using radio telemetry to track ground beetles: Movement of Carabus ullrichii. Biologia 71(8): 924-930. DOI: 10.1515/biolog-2016-0108


Popular

Popelka O., Hykel M., Růžičková J., Taraška V. & Trávníček B. (2017): Mohou být aktivní těžební prostory hodnotné z hlediska ochrany přírody? Příklad štěrkopískovny Hulín / Can active mining sites/areas be valuable from the nature conservation viewpoint? An example of the Hulín gravel pit. Ochrana přírody 3: 40-43. (in Czech)

Růžičková J. & Veselý M. (2016): Využití radiotelemetrie v entomologii / Usage of Radiotelemetry in Entomology. Živa 6: 314-315. (in Czech)


Conference abstracts

Elek Z., Růžičková J. & Ódor P. (2019): Individual decisions drive the changes in movement patterns of ground beetles between forestry management types in Hungary. 2nd International Conference on Community Ecology: 79. Bologna, IT. (talk)

Růžičková J., Csóka A. & Bérces S. (2019): Movement activity of a dry grassland specialist Carabus hungaricus: a radio-tracking study. Zoologické dny 2019: 159-160. Brno, CZ. (talk)

Hykel M., Růžičková J. & Dolný A. (2018): Život v ústraní: diskriminace samic vážek při výběru mikrohabitatu / Life in seclusion: the discrimination of dragonfly females in microhabitat selection. Zoologické dny 2018: 93-94. Praha, CZ. (poster)

Růžičková J. & Hykel M. (2017): Štěrkopískovna Hulín: refugium vzácných druhů střevlíků v zemědělské krajině Hané / Hulín gravel pit: the refuge of rare species of ground beetles in the agricultural landscape of Haná region. Zoologické dny 2017: 176-177. Brno, CZ. (poster)

Růžičková J. & Veselý M. (2017): Využití radiotelemetrie u hmyzu: co ovlivňuje pohybovou aktivitu střevlíka Ullrichova? / Usage of radiotelemetry in insects: which factors affect movement activity of Carabus ullrichii? Zoologické dny 2017: 177-178. Brno, CZ. (talk)

Růžičková J. & Veselý M. (2016): Střevlíci a radiotelemetrie: pohybová aktivita Carabus ullrichii / Ground beetles and radio telemetry: the movement activity of Carabus ullrichii. Zoologické dny 2016: 188. České Budějovice, CZ. (poster - 2nd place in student poster competition)

Růžičková J., Tuf I.H., Kopecký T., Křivan V., Pavel F., Šipoš J., Zámečník V. & Veselý M. (2015): Význam agroenvironmentálních opatření pro střevlíkovité brouky / The importance of agro-environmental schemes for ground beetles. Zoologické dny 2015: 213-214. Brno, CZ. (poster)

Veselý M., Kopecký T., Křivan V., Lukeš P., Pavel F., Růžičková J., Tuf I.H. & Zámečník V. (2012): Chráněné druhy střevlíků obývají úhory kolem polí / Protected ground beetles of fallow lands. Zoologické dny 2012: 209. Olomouc, CZ. (poster)


Comics :)

Růžičková J. (2015): Biotopia: Svitek a čaj. Nová Forma. Týn nad Vltavou. 48pp. ISBN 978-80-7453-587-1 (in Czech)

Participation in projects

Quarry Life Award 2018 - Hrabůvka quarry: a potential refuge of rare species (project leader, entomological survey)

Quarry Life Award 2016 - Gravel pit Hulín: towards the harmony among diverse interests (entomological survey)
- 2nd place in CZ contest

Other interests

Drawing and painting (portfolio, webcomic), dragonflies, birdwatching, astronomy, paleontology.
Member of the Czech society for ornithology.

2015 – 2018: Lecturer of educational programs for schools at Pevnost poznání science center, Olomouc.

Published scientific illutrations

Chobot K. & Němec M. (2017): Red List of Threatened Species of the Czech Republic - Vertebrates. Příroda 34: 1-182.

Uvíra V. & Janíčková B. (2015): Mayflies (Ephemeroptera) - Biology of aquatic animals. Palacký University Olomouc, 36pp.

Živa (6/2016, 2/2014, 1/2013) and also in several educational materials for Pevnost poznání science center.